Laser

Laser

Fa uns mesos, a Lo Peu, vam tenir una nova incorporació que en fa molta il·lusió comunicar-vos. Es tracta del Power Laser Pro 500, un laser de baixa freqüència amb múltiples propietats i aplicacions. És una novetat i com que a Lo Peu volem estar al dia, no hem dubtat en portar-la a la consulta. 

Ja fa uns mesos que estem treballant amb ell i estem notant resultats molt positius. Però anem per parts i us explico què és el Power laser?

És un laser de diode basat en la tecnologia LLLT (low level laser therapy), una tecnologia aplicada com terapia antiinflamatoria, analgèsica i bioestimulant, reduint el temps de recuperació en procesos com: 

 • Fascitis plantar
 • Neuroma de Morton
 • Espolons
 • Tendinitis Aquilea
 • Dolors artròsics dels peus
 • Recuperació postquirúrgica
 • Metatarsalgies
 • Capsulitis

Què aconseguim amb la seva aplicació? 

Reduir els temps de curació de semanes a dies. Amb això és important deixar clar que és un tractament que ajuda en aquells casos de dolor, resistents a les plantilles i així  evitar arribar a les infiltracions. 

Quins procesos activa el Power Laser?

 • Millora del sistema immunològic: augmenta la capacitat de l’organisme de fer front als virus, bacteries i fongs. D’aquí que dóna tan bons resultats en fongs o verrugues plantars que eren completament resistents. 
 • Estimula la proliferació cel·lular
 • Augmenta la circulació sanguinea
 • Augmenta la formació de teixit de col·làgen: redueix el temps de cicatrització de les ferides.
 • Potencia la producció d’ATP

Es pot combinar amb altres tractaments?

Per suposat, ens permet potenciar tractaments orals, tòpics o injectables.

Així doncs estem molt contents de poder haver adquirit aquesta meravella per a poder solucionatr amb més rapidesa les patologies. Per si en teniu algun dubte us passo els enllaços d’articles basats en estudis cinetífics sobre la LLLP.

ARTICLE 1:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24510123

“RESULTATS: Els pacients van demostrar una millora mitjana del dolor de taló al taló VAS de 67,8 de cada 100 a la línia de base a 6,9 de 100 en el període de seguiment de 12 mesos. La puntuació total de les FFI va millorar des de la mitjana de 106,2 a la línia base fins a 32,3 en els 12 mesos posteriors al procediment.
CONCLUSIÓ:Tot i que es requereixen més estudis, aquest estudi demostra que la LLLT és un tractament prometedor de la fascitis plantar crònica.”

ARTICLE 2:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2491942/

An external file that holds a picture, illustration, etc.
Object name is sm20842.f3.jpg

Figure 3 Colour Doppler image of a transverse section of Achilles tendon showing intratendinous blood vessels (right hand frame) and power Doppler (left hand frame) assessment of intratendinous blood flow velocity in systolic peak (26.1 cm/s) and diastolic end (2.8 cm/s), giving a resistive index of 0.89, indicating minor inflammation.

“RESULTATS:Ultrasonografia Les mesures de Doppler a la línia base van mostrar una inflamació menor a través d’un augment de flux de sang intratendinós en els 14 tendons i un índex resistiu mesurable en vuit tendons de 0,91 (95% de confiança 0,87 a 0,95). Les concentracions de prostaglandina E2 es van reduir significativament 75, 90 i 105 minuts després de la LLLT activa en comparació amb les concentracions abans del tractament (p = 0,026) i després del placebo LLLT (p = 0,009). El llindar del dolor a la pressió havia augmentat significativament (p = 0,012) després de la LLLT activa en comparació amb la LLLT placebo: la diferència mitjana en el canvi entre els grups va ser de 0,40 kg / cm2 (interval de confiança del 95% 0,10 a 0,70).

“RESULTATS:Ultrasonografia Les mesures de Doppler a la línia base van mostrar una inflamació menor a través d’un augment de flux de sang intratendinós en els 14 tendons i un índex resistiu mesurable en vuit tendons de 0,91 (95% de confiança 0,87 a 0,95). Les concentracions de prostaglandina E2 es van reduir significativament 75, 90 i 105 minuts després de la LLLT activa en comparació amb les concentracions abans del tractament (p = 0,026) i després del placebo LLLT (p = 0,009). El llindar del dolor a la pressió havia augmentat significativament (p = 0,012) després de la LLLT activa en comparació amb la LLLT placebo: la diferència mitjana en el canvi entre els grups va ser de 0,40 kg / cm2 (interval de confiança del 95% 0,10 a 0,70).

CONCLUSIÓ:LLLT a una dosi de 5,4 J per punt pot reduir la inflamació i el dolor en la tendinitis d’Aquil·les activada. Per tant, la LLLT pot tenir un potencial en la gestió de malalties amb un component inflamatori.”

ARTICLE 3:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3477409/

“En el nostre estudi, 34 úlceres tractades amb LLLT van mostrar una reducció significativa del percentatge de superfície de ferida, és a dir, 40,24 ± 6,30 mm2 en comparació amb 11,87 ± 4,28 mm2 en grups control (p <0,001, Z = 7,08). Aquests resultats mostren un benefici important després de l’ús de LLLT.

En conclusió, les ferides en subjectes tractats amb LLLT es van contreure significativament més que les ferides del grup no tractat (40,24% vs 11,87%, p <0,001), cosa que indica que la LLLT és una modalitat eficaç per facilitar la contracció de ferides en pacients que pateixen diabetis i es pot utilitzar com a complement del mode de tractament convencional (apòsits i desbridament) per curar les ferides diabètiques.”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.